om

      VANEV

 Venner av Norge er vårt

ORGANISASJONSNUMMER:  916102089

Foreningen «Venner av Norge er vårt» håper at dette året vil bringe oss flere nye patrioter, mye glede og at vi vi felleskap bringer vår visjon om Norge videre inn i fremtiden.

Mvh. Styret


Venner av Norge er vårt, er en forening bestående av menn & kvinner, som elsker landet sitt, Det Norske Riket - Dets Nasjon, Dets Kulturarv, og Det Etnisk Norske folk.

Alle med et varmt hjerte for NORGE er velkommen


Vår web side her fronter våre tanker om den massive påvirkningen vi har fra den islamske totalitære ideologien i vårt samfunn..

Forenigen jobber også for at Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike, slik det står i Grunnloven.

Vi ønsker også å ta vare på og beskytte vårt lands demokrati og ytringsfrihet.


Vi ønsker å bevare vår egenart som folk og kulturarv som vi er blitt tildelt av våre forfedre, Vi vil opplyse det Norske folk om faren som lurer med å være for naiv med hensyn på den innvandringen som kommer over vårt land, og som igjen vil medføre at vi vil gå under som nasjon. En nasjon som er bygget opp av våre fantastiske forfedres slitt gjennom generasjoner.


- For Norge, For Nordmenn

Enig & Tru til Dovre faller!


Venner av Norge Er Vårt / ORGANISASJONSNUMMER:  916102089