Bli medlem


   VANEV

Venner av Norge er vårt

Foreningen «Venner av Norge er vårt» håper at du som patriot melder deg inn i foreningen og at vi vi felleskap bringer vår visjon om Norge videre inn i fremtiden.

Mvh. Styret


NB! info matriell om foreningen og bevis på medlemskap blir sendt til medlem når innbetalingen er registrert.


Som medlem av Venner av Norge er vårt, tar du del i det viktigste, organiserte tiltaket mot islamiseringen av Norge.


Du vil motta innkallelser til møter, og du har stemmerett på årsmøtet. Venner av Norge er vårt, har medlemmer Og folk fra hele landet som er enig med vårt grunnsyn.


Ditt medlemskap er konfidensielt, og dine personopplysninger vil aldri formidles til noen andre uten ditt samtykke.


Gjeldende medlemskontigent er kr 200.- per år for alminnelig medlemskap og kr 150 per år for studenter, pensjonister og trygdede.


Kontingenten betales forskuddsvis til Venner av Norge er vårt, konto: 6550.08.11778.

Du blir registrert medlem når kontingenten er betalt.


Du kan melde deg inn i Venner av Norge er vårt, ved å bruke skjemaet til venstre. Du kan også henvende deg til oss via e-post.

Videre så håper vi at du vil støtte oss ved å velge oss som mottaker av grasrot andel i Norsk tipping.


Utmelding fra Foreningen må skje skriftlig til samme adresse.:

medlemer@norge-er-vaart.no


BLI MEDLEM


Felter merket med stjerne (*) må fylles ut. også E-post felt

Viktig melding !

I foreningen " venner av norge er vårt" har vi tidvis utlodding av premie, for personer som er medlemmer i foreningen. kontigent må være innbetalt for å delta. Ønsker du å delta? så er det bare å melde seg inn som medlem.  Kjempe premie :-) Vinneren vil bli kontaktet på mail/tlf.Venner av Norge Er Vårt / ORGANISASJONSNUMMER:  916102089

NB! Husk post nummer og tydelig adresse

Her kan du foreta innbetaling direkte om du ønsker det. i motsatt fall så får du tilsendt faktura, husk send inn skjema ovenfor ferdig utfylt.

Vårt nye medlemskort, Plastkort utførelse. Dette får du som medlem tilsendt når medlemskontigent er innbetalt

Alminnelig medlemskap (kr 200 per år)
Alminnelig medlemskap for studenter, pensjonister og trygdede (kr. 150 per år)