Hjem

      VANEV

Venner av Norge er Vårt 

Venner av Norge Er Vårt / ORGANISASJONSNUMMER:  916102089


Gangerolf fra øya Giske på sunnmøre. En Norsk viking man kan være stolt av . Konge av Normandi og…

NORGE-ER-VAART.NO.

Sumbolet for et sammlet Norge
Venner av Norge Er Vårt

NORGE vårt fagre fedreland.

Som det er verdt å ta vare på og kjempe for.

Vi har et mangfold av bygder, byer og landskap, som man ikke finner maken til i vår verden.

Vi har en historie å være stolt av. Våre forfedre grunnla Island, Grønland og oppdaget Amerika.
 

Et symbol som står for et samlet Norge!

Når vi ser rundt oss i dag, så ser vi grupper i vårt samfunn som ønsker å bryte ned vår samfunnsmodell, en samfunnsmodell som vi har arvet av våre forfedre og som vi har satt pris på.

Her må vi samle oss og kjempe for det vi har kjært. Vi må bevare vår identitet og særpreg som nasjon. Foreningen her vil kjempe for nettopp en slik sak og ønsker at du som leser dette, blir med oss i foreningen

Hei til alle dere som titter innom sidene våre.Vi er en forening, som ble etabl.2015 og vår målsetning er å arbeide for å bevare det landet vi har. Et land som våre forfedre har bygd opp for oss og som vi skal gi videre til våre etterkommere.


Vi skal jobbe iherdig for at den ukontrollerte masseinnvandringen og islamiseringen vi ser av landet opphører og at man reverserer dette.


Vi skal "ANGRIPE" denne pressen som serverer forvrengninger og usannheter! Vi skal "ANGRIPE" disse politikerne som styrer oss alle ned i en avgrunn som det Norske folk ikke er tjent med!


Vi skal vekke opinionen, slik at vi kan redde stumpene av det som er vår kultur og levesett! Vi skal ut i gatene, i byene og bygdene!

Kom og bli med oss i vår venneflokk, bli med å gi våre folkevalgte tilbakemeldinger på at det Norske folk har fått nok. Våre folkevalgte må huske at dem er folkets tjenere, ikke omvendt. Vi ønsker ikke at våre folkevalgte skal føre oss bak lyset.


Vi har mange uløste oppgaver i vårt samfunn som trenger å løses, så som bedre eldreomsorg og rusomsorg osv. …  Vi ønsker at vårt land skal skinne for våre egne pleietrengende.

Flyktninger og pleietrengende i andre deler av verden hjelper vi deres nærområde. ¨


Mange av flyktningen vi ser er ikke reelle flyktninger, kun mennesker som kommer hit på grunn av økonomi og ønsker seg et bedre liv. Men vi ønsker at dem kan ordne oppi dette i sitt opprinnelige hjemland og ved hjelp av FN.


Flyktninger som trenger beskyttelsesbehov, skal vi hjelpe så lenge det er nødvendig og vi ønsker at dem returnere når beskyttelsesbehovet opphører. Permanent opphold skal kun tildeles i særtilfeller.


Kostnadene på masseinnvandringen blir astronomiske og vi alle vet at den kostnaden aldri vil bli tilbakebetalt til fellessamfunnet, men at den kostnaden blir en permanent utgift i mange tiår fremover og som på sikt vil går utover vår egen økonomi og velferd.


Alle oppegående nordmenn vet at islam ikke er noe som vi ønsker skal ta over vårt styresett. Dette må vi sette en stopper for.

For å klare det, så trenger vi flere medlemmer og støtte personer.


Copyright ©Innhold, layout og samlingene av opplysninger på disse nettsidene er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Bruken av nettsiden gir ikke brukeren rett til å kopiere lyd, kategoristruktur, tekst og/eller bilder som inngår i nettstedet.

Venner av Norge Er Vårt / ORGANISASJONSNUMMER:  916102089

Redaktører :   lederne@norge-er-vaart.no

Webmaster :      webmaster@norge-er-vaart.no

Finn oss på: